KlimatSalongen 2023
NEO:MATERIAL:ISM

Ändamålet i år är föreningen End Ecocide som kommer skänkas 75% av de insamlade pengarna från konstauktionen.

HÄR VISAS ALLA LANDETS KLIMATUTSTÄLLNINGAR 15 sept - 15 okt:

Se de senaste inläggen på instagram @klimatsalongen :


Om temat:
NEO:MATERIAL:ISM

KlimatSalongen 2023 myntar denna nya konstinriktning. Återbrukskonst 2.0 kan vi säga.
Neomaterialism kan också ses i ett sociofilosofiskt ljus, att lockas tänka helt utanför boxen
i de material som vi traditionellt använder i vårt samhällsbyggande och varifrån vi anser
oss ha rätten att hämta dem.

Vi vill uppfinna en ny sorts materialism där funna objekt och skräp är råvara och där
konstnärlig upcycling ger norm och status.
Konstnärer deltar i valfri teknik med minst ETT material (helst fler) ska vara i återbrukat material. Åter:konst utmanar och utklassar förädlat skapande - och behöver få högre status.

Aktuellt

KlimatSalongen 2023
NEO:MATERIAL:ISM


LANDSOMFATTANDE UTSTÄLLNING UNDER SEPTEMBER OCH OKTOBER MÅNAD.


#klimatval2022 - annonskampanj för klimatet!
Flera organisationer har gått ihop om en massiv annonskampanj i digital lokalmedia inför valet. Den visas över hela landet och 1,1 miljoner läsare räknas med att nås. KlimatSalongen är självklart med som avsändare och även utformare av annonsen!

SAMARBETE MED FÖRENINGEN GENERATOR:

Nytt är att projektet Klimatsalongen från i år kommer att ingå som en del av sociala, hållbara och starka föreningen Generator, med säte i Nyköping. För övrigt gör konst skillnad precis som vanligt!

KLIMATSALONGEN 2-11 sept!
PLANETEN VILL VINNA VALET!
KlimatSalongen kommer synas på gator, torg och längs landsvägar på 40-talet platser i Sverige" i 51 verk stark en affischutställning som kompletterar alla valkampanjer!

VILL DITT FÖRETAG VARA MED

OCH FRÄMJA ETT STARKT SAMMANHANG?


Vi söker likasinnade samarbetspartners som ser det nödvändiga i ett samhälle i omställning.
Ni som vill vara delaktiga i att jobba fram kreativa lösningar, smarta sammanhang och bredda den kunskap som finns kring miljö- och klimatfrågor. Helst av allt i kombination med visuell konst!


Läs mer här

KLIMATSALONGENS VÄNNERS
BÄSTA VÄNNER: