ARRANGERA
KlimatSalongen Närproducerad i
(fyll i din stad)


Vill DU arrangera en samlingsutställning?
 

UPPLÄGG OCH TIPS TILL
ARRANGÖRER:


 

 • Du kommer få ett paket med grafiskt material med
  logotyp, typsnitt, hashtaggar och annat som vi vill ska
  vara enhetligt på alla platser och forum.

 • En lokal version av affischen görs om möjligt med ett
  av de verk som kommer kunna ses på plats.

 • Datum: Utställningen pågår officiellt 14-17 oktober.
  Men du som arrangör kan även välja att visa den flera
  dagar före 14 oktober, men som minst datumen 15-17 oktober
  och inte längre än söndagen den 17 okt. Då avslutas auktionen.

 • Lokal: Kontakta några platser du gillar. Kan vara ett härligt hotell, restaurang, fastighetsbolag för att få tillgång till en tom butikslokal under en vecka, favoritcafét, ett kreativt kontorslandskap eller folkhögskolan på orten.
   
 • För att nå lokala konstnärer: Affischer får du på mejlen och skriver ut på plats, kan din lokala folkhögskola hjälpa till med några större A3-utskrifter? Kontakta lokala konstföreningar, folkhögskolor, idoler, författare, släktingar, konstskolor, Studieförbund, gallerier och museer.
   
 • För vernissage och utställningshelg: fråga dina lokala matbutiker om de kan avvara det du behöver för att anordna ett trevligt, pandemisäkert (se aktuella regler) och hygieniskt evenemang! Vi lyfter alla i sociala medier som hjälper oss.

 

 • Engagera vänner och familj så du har bra stöd nära. Finns det konststuderande om de vill vara med i arbetet kring utställningen? Fråga din konstnärs-idol i trakten om hen vill curera och bygga utställningen tillsammans med dig. Du lägger ribban för det du har lust och ork till. Våga vara kreativ och be om hjälp. 

 • Konstnärer som anmäler sig till utställningen och auktionen KlimatSalongen Närproducerad 2021 donerar sitt verk till projektet. Varje konstnär kan delta med 1-2 verk och sänder in foton, filmer och information. All information från anmälan kommer till dig och du har direkt kontakt med konstnären. Konstnärer som deltagit i Klimatsalongen tidigare är självklart varmt välkomna igen.

 • Hygien och restriktioner: Både ditt fysiska arrangemang på plats i din stad och auktionen på Instagram @klimatsalongen kommer behöva din hjälp att få besökare. Vernissage och besöksrutiner ansvarar du för, under rådande restriktioner för den plats du befinner dig på.

 • Mindre utlägg för handsprit, spikar/krokar, utskrifter eller annat söker vi och du i första hand finansiellt stöd eller lokalt sponsring för. Lokala sponsorer får sin logotyp och tack i våra kanaler! Är detta svårt kan föreningen Klimatsalongens Vänner stå för detta, efter samtal med oss. Fråga er lokala Ica/Coop/Hemköp om de vill ha med sin logga och ett tack i ett bra sammanhang?

 

 • Konstnären donerar 1-2 verk som auktioneras ut till förmån för klimatarbete.
  Ändamålet för insamlingen från auktionen är i år:
  - 75% av insamlingen går till Naturarvets viktiga arbete med att skydda gammelskog.
  - 25% går till föreningen Klimatsalongens Vänner fortsatta arbete!

 

  • Video/film: Vi önskar försöka visa bildspel från de andra medverkande Närproducerade utställningarna i alla utställningslokaler. Finns det någon media-skola som skulle kunna bidra med teknik och hjälp att rigga upp ett bra arrangemang för det? Ta även reda på om det är möjligt att ta emot videoverk i ert arrangemang.
    
  • Alla verk presenteras i god tid före auktionshelgen 15-17 oktober. (I Nyköping kommer vernissage hållas fredagen 15 oktober kl 19-21). Nätauktionen startar 15 oktober kl 19.00 av verken, och avslutas 17 oktober kl 21.00. 

   . . . 

  • Några saker som är viktigt att kommunicera till konstnärer som vill ställa ut där du är med och arrangerar:

  • Anmälan görs via formuläret på den här hemsidan www.klimatsalongen.se under fliken Anmälan konstnärer.

  • Konstnären skickar/levererar sitt verk till dig enligt överenskommelse med dig som arrangör.

   

  • Vid köp hämtar köparen på plats efter överenskommelse eller så skickas det till köpare på annan ort, då betalar köpare frakt. Ett tips är att ta hjälp med uppackning, hängning, nerpackning och särskilt om försändelser ska packas och skickas
   .
  • Alla konstnärer presenteras med bilder och/eller filmer eller intervjuer på Instagram @klimatsalongen.
   Om bilder, GDPR, se mer info på hemsidan under GDPR.
   Vi publicerar alla mottagna bilden på vårt instagramkonto @klimatsalongen samt vid behov här på hemsidan. Bilderna kommer även kunna användas i sociala medier och traditionell media samt förekomma i bakgrunden.
   Ingen ersättning utgår för detta, därhelst det är möjligt kommer ditt namn stå med vid avbildning av konstverket.
   Obs! Bilder som tas på plats i utställningslokalen bör i största möjliga mån tas utan detaljerade ansikten, men om de som bilden föreställer gett sitt medgivande är det ju trevligt! Barn och omyndiga behöver målsmans tillåtelse.

   

          Ingen konst köps på plats som i ett vanligt galleri. All försäljning sker genom auktionen 15 okt kl 19.00-17 okt kl 21.00.

  • Om ett verk säljs kontaktar köparen dig som arrangör direkt. Summan betalas in till föreningens swishnummer och köparen betalar även ev. fraktavgift.

   

  • Senast 26 september 2021 är sista dag för anmälan att ställa ut på KlimatSalongen Närproducerad.

   Övriga tips:
  • Media: Kontakta tidigt lokalmedia och radio. Ge information till turistbyrå, hotell, lokal tv- och /eller radiokanal.
   Genom dina egna kanaler som arrangör kan du ordna någon form av tävling, hör av dig till oss så kan vi försöka fixa något bra pris till er!

   HA KUL! För vi vet att konst gör skillnad!

   Många fler bra råd finns att ge, och finstilt finns alltid mer att skriva, men nu kör vi så tar vi frågor efter hand som de kommer!

   TACK för att du väljer att arrangera en Närproducerad KlimatSalong!

   Kontakt: info@klimatsalongen.se Linda Engström
   Telefon 0702484029

     Moa Rudsäter och Linda Engström på
  Gamla Residenset i Nyköping, KlimatSalongen 2019.

  Uppdaterad 2021-07-16:

  Klimatsalongen liksom alla för allmänheten öppna evenemang där folksamlingar sker behöver se över sina rutiner utifrån rådande restriktioner. Se mer information här:
  https://regionsormland.se www.fhm.se www.krisinformation.se

  Policyn kan komma att ändras allt eftersom situationen gör det.


  MEDLEMSVILLKOR
  Ideella föreningen Klimatsalongens vänner


  Medlemsförmåner och villkor.

  Du som medlem är värdefull för föreningen! Tillsammans gör vi skillnad, samarbetar och tar hjälp av varandra i projekt och idéprocesser. Föreningen kommer bli en källa till kunskap, ett stort kontaktnät i många samhällsskikt men främst inom hållbar verksamhet, konst, hantverksmässigt kunnande och klimatengagemang. 

  Som medlem i föreningen:

  • Stödjer du verksamheten och bidrar till arbetet att arrangera lokala och nationella evenemang.
  • Hjälper du till att sprida kunskap om hållbart skapande och klimatfrågan.
  • Bjuds du in att delta i årsmöte med möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

  Utöver det vill Föreningen KlimatSalongens Vänner
  erbjuda sina medlemmar:

  • Nyhetsbrev om vad som händer i och kring föreningen
   • Stärka medlemmarnas verksamheter, ge info om utställningar, arrangemang mm.
   • Inbjudning till föredrag och temakvällar
   • Inbjudning till visningar av konstutställningar
   • Förmåner på vissa arrangemang.


  PRISER MEDLEMSSKAP:
  VUXEN från 18 år. Investering: 150 kr / år.
  (Är du under 18 år och vill bli medlem, kontakta oss)

  Om medlemskapet inte förnyas årligen genom inbetald medlemsavgift kommer medlemmen automatiskt tas bort ur föreningens medlemsregister.

  Se även Stadgar och Kvalitetspolicy som gäller för ideella föreningen Klimatsalongens vänner.

  Kontakt: info@klimatsalongen.se
  Telefon: 0702484029 (Linda Engström)
  info@klimatsalongen.se

  Styrelse
  Linda Engström, ordförande.
  Helena Larsson, sekreterare
  Mikaela Puranen, kassör
  Annika Munter, justerare
  Denise Ferreira, styrelseledamot

  Välkommen som medlem!


  Teckna medlemskap här


  STADGAR
  Föreningsstadgar föreningen Klimatsalongens vänner 

   

  §1. Namn

  Den ideella föreningens namn är föreningen Klimatsalongens vänner.


  §2. Verksamhet

  Huvudarrangemanget samlingsutställningen Klimatsalongen anordnas årligen utifrån ansökningsvillkoren. Föreningen väljer årligen organisationer att samarbeta med.

  Föreningen har till ändamål att:

  • Främja projekt med konstnärligt och kulturellt uttryck i sammanhang där klimat- och miljöfrågor lyfts.
  • Skapa eller bidra till sammanhang för att lyfta tekniker, företeelser och bredda kunskap kring hållbart skapande och konstens roll i samhällets omställning.
  • Skapa eller bidra till sammanhang där målgrupper blandas i konst-, hållbarhets- och klimatfrågor.
  • Väcka lust till skapande, engagemang samt ett lustfyllt och ansvarsfullt deltagande i samhällsfrågor.

  Allt med en ödmjuk öppensinnad attityd gentemot den komplexitet som råder i många frågor och människor och instansers olika förutsättningar till förändring och omställning.

  Föreningen arrangerar konstutställningar, föreläsningar, arrangemang med dessa frågor i fokus.

  Föreningen ämnar också på sikt upprätta en konstnärsbank i föreningen, som då kan fungera som en förmedling till företags, kommuners eller regioners

  visualiseringsprojekt, använda konstnärsbanken för interna projekt i föreningen samt vid behov ev. stödja dessa konstnärers egna projekt.


  §3​ . Föreningens säte

  Föreningens styrelse har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.


  §4. Medlemskap

  Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser. Medlem är skyldig att betala av stämman fastställda medlemsavgifter, samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Tills vidare är det nödvändigt att en majoritet av medlemmarna är bosatta i Nyköpings kommun.


  §4.1 Medlemsavgift

  Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av stämman, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer. Medlem som ej betalat medlemsavgift enligt sista påminnelsen anses ha lämnat föreningen.

  Medlemmar i föreningen har rösträtt på stämma och medlemsmöten. Motioner inför stämma ska inlämnas 14 dagar före utsatt datum. 

  §5. Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör i styrelsen.


  §6. Uteslutning

  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till stämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


  §7. Styrelse

  Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och minst 1, högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av stämman för tid fram till slutet av nästa ordinarie stämma.


  §8. Revisorer

  För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


  §9. Verksamhetsår
   Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


  §10. Årsredovisning

  Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie stämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


  §11. Stadgeändring.

  För att ändra föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett tillfälle är ordinarie stämma.


  §12. Upplösning

  Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.


  §14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

  Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

  Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

  (§13 utgår)


  §15 Tidpunkt och kallelse

  Ordinarie länsstämma hålls före 15 maj. Dag och plats för stämma ska meddelas kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.


  §16 Extra stämma

  Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller styrelsen så beslutar, eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


  Stockholm
  2020-01-21

   

   


  KVALITETSPOLICY

  FÖRENINGEN KLIMATSALONGENS VÄNNER

   

  Alkohol och tobak
  -Tobak
  De volontärer, utställare och samarbetspartners under 18 år som arbetar med oss får inte bruka tobak. Om vi får reda på, misstänker eller ser att ungdomar under 18 år röker eller  snusar i samband med våra evenemang blir åtgärden att säga till denne att upphöra och hänvisa till svensk lagstiftning och vår kvalitetspolicy.

  -Alkohol
  Alkohol förekommer inte i föreningens ordinarie verksamhet.
  Vid aktiviteter där alkohol kan förekomma är i vernissagesammanhang i föreningens namn och då gäller återhållsamhet.
  De få tillfällen i föreningens regi då alkohol serveras sker det utan försäljning och endast till myndiga personer. Arrangemangsansvarig från föreningen på plats bär ansvaret för detta.


  Narkotika

  Narkotika i alla former är förbjudet enligt lag och även inom Nyköpings föreningsliv. Föreningen KlimatSalongens vänner stödjer inte narkotikaanvändning.
  Får föreningen kännedom om att en deltagare eller ledare använder eller har använt narkotika kommer denne behöva lämna tillställningen och vi hänvisar till svensk lagstiftning och föreningens kvalitetspolicy.

   

  Integration, mobbing och våld


  -Integration/segregation

  All form av rasistiska, sexistiska och andra kränkande eller förnedrande uttryck i ord, bild eller skrift är otillåtet i Nyköpings föreningsliv liksom i svensk lag. Alla människors lika värde är en av samhällets grundpelare.
  Det finns alltid möjlighet att erbjudas plats i föreningen KlimatSalongens Vänner oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder. Dock är föreningen ideell och politiskt obunden. Vi arbetar i riktning att föreningen ska bli öppen för alla.


  -Mobbing och våld

  Vi har nolltolerans för all form av kränkning, rasism och förnedrande uttryck i såväl konstnärlig, verbal eller skriftlig form på alla våra plattformar, arrangemang och forum.
  Om vi ser eller uppmärksammar ett sådant beteende i eller i samband med våra arrangemang och plattformar blir denna person varnad en gång och om det händer igen blir denne avstängd från vidare medverkan i föreningens aktiviteter.   
  Mobbing avser all kränkning av person eller grupp. Mobbing får inte förekomma inom Nyköpings Föreningsliv, på någon nivå. Den som känner sig kränkt bestämmer när gränsen är nådd. Föreningen arbetar aktivt för ett respektfullt bemötande.
  Ingen typ av maktmissbruk eller härskartekniker får förekomma mot medlem i styrelsen eller någon av föreningens medlemmar. Om fysiskt våld, pennalism, psykiskt våld eller mobbing förekommer i föreningen kommer dessa personer kallas till samtal med styrelsen och vid behov tas extern hjälp i form av kurator. Uppstår våld på ett av Föreningen KlimatSalongens Vänners arrangemang rings polisen.


  Tillänglighet
  Arrangemang i Nyköping håller till på bland annat Gamla Residenset från 1723 där tillgängligheten är begränsad för rörelsehindrade och rullstolsburna. Vi finns dock alltid tillgängliga och behjälpliga för att underlätta framkomlighet där det är möjligt.
  På de allra flesta andra arenor som föreningen ämnar tillgå så är ambitionen hög att de alltid skall vara tillgängliga för alla.
  Vi arbetar i riktning att föreningen ska bli öppen för alla. Målgrupper arbetas på att ständigt breddas och vi har hög medvetenhet och ambition för mångfald i föreningen.


  Vett, etikett, skadegörelse
  Avser förhållningssätt mot andra vi möter i föreningens verksamhet, internt och externt. Respekt, ödmjukhet och förståelse är nyckelord. Att följa de ramar och regler som finns är en förutsättning för Föreningen KlimatSalongens Vänner.
  I föreningen är ömsesidig respekt viktiga ledord och alla oavsett ålder, etnicitet, konstnärlig erfarenhet, utbildning eller annat skall behandlas med annat än respekt.
  Om dessa regler inte följs kommer berörda personer upplysas om föreningens kvalitetspolicy kring respektfullt bemötande. Upptäcker vi eller misstänker att någon stjäl och vi inte kan lösa situationen själva inom föreningen så kontaktas polisen.

  Vid skadegörelse – orsakad av våra medlemmar, publik, andra samarbetspartners tar föreningen i samråd med denne beslut om hur situationen skall lösas.
  I samråd med arrangörer, samarbetspartners med bas i villkor och kontrakt för arrangemanget.

  Skitsnack kommer inte tolereras utan styrelsen tar tag i situationen för att på fullaste allvar lösa den på bästa sätt. Eventuellt med extern hjälp.


  Miljö och trafiksäkerhet

  -Miljö
  Det är allas ansvar att jobba för en hållbar framtid. Inom föreningslivet finns mycket vi kan göra för att se till att miljön tar så lite skada som möjligt av verksamheten. Och vi hoppas inspirera till kreativa sätt att om vår värna om djur och natur.
  Vi ämnar alltid ge alla som besöker oss möjlighet att sopsortera. Vi samåker och har en ambition att alltid organiserar transporter för att skona miljön.
  Till allra största del används vi miljövänliga produkter och kemikalier. Vi ämnar att alltid önska detta så långt det är möjligt av våra samarbetspartners och lokalvärdar.

  -Trafiksäkerhet
  Svensk lag säger bl a att alla ska bära säkerhetsbälte i bil och att man inte får överskrida tillåten hastighet. Vid uteaktiviteter i mörker, har alla personer relaterade till föreningen reflexer och/eller reflexvästar. Arrangemangsansvarig på plats från KlimatSalongens Vänner har ansvar för att detta efterlevs av volontärer och andra.


  Övergripande frågor
  Vår policy sprids till alla i föreningen via ett godkännande av kvalitetspolicyn vid tecknande av medlemskap. Kvalitetspolicyn finns tillgänglig på hemsidan KlimatSalongen.se
  Uppdatering av Kvalitetspolicyn sker vid ordinarie stämma av styrelsen.
  Om vi upptäcker eller misstänker att aktör vi engagerat är utanför ramen i något fall eller på något område tar vi upp det med ansvarig och omvärderar samarbetet med hänvisning till vår policy.

  Föreningen KlimatSalongens Vänner,  Nyköping 2020-02-12

  Linda Engström
  Orförande i föreningen