SUNDSVALL
PÅ DJUPET KRING
FRÅGAN OM SKOGEN

Ambassadör: Tove Gulliksson
Plats: Contain, det flytande huset i Sundsvalls inre hamn.
Läs mer om projektet Contain
Datum: 14-17 oktober.

Extra TACK Strangells stiftelse för Djur- och naturskydd.

för ert stöd till KlimatSalongen i Sundsvall! www.strangellsstiftelse.se


KLIMATSALONGEN föddes i Nyköping, men i år kommer flera mindre utställningar ersätta den stora! Mer personligt, smittanpassat och en hel massa frakt som vi slipper nyttja resurser för!

På flera orter i Sverige biter vi i KlimatSalongen nu tag i den komplexa, omdebatterade, förljugna, förtrollande, viktiga och helt avgörande frågan om SKOGEN

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

1. KlimatSalongen Närproducerad betyder att vi kommer att ha FLERTALET mindre fysiska utställningar på flera platser i landet!


SOM KONSTNÄR I NYKÖPING MED OMNEJD
KAN DU:

1. Medverka i en lokal utställning! I Sundsvall kommer KlimatSalongen visas i Container i Sundsvalls hamn!
2. Välja att medverka endast digitalt med ditt verk, 

Alla verk kommer att samlas online på Instagram @klimatsalongen för presentationer och auktion.

ANMÄLAN för konstnärer är öppen!
Som konstnär donerar du 1-2 verk för vår auktion och vi lyfter alla konstnärer i de kanaler vi har att tillgå.
Alla som önskar kan medverka och konstverket kan tolka vilket tema som helst och i den teknik du önskar!
Se all information här.

3. På Instagram @klimatsalongen kan alla delta som konstnär eller köpare. Tillgängligt dygnet runt med auktionen 15-17 oktober som kulmen!
Konsten blev ännu mer tillgänglig för alla, men fråga oss om hjälp om du tycker det verkar krångligt!.

4. ÄNDAMÅLET I ÅR
Naturarvet är organisationen som skänks 75% av insamligen. 25% går till föreningen Klimatsalongens Vänners fortsatta arbete!

Nedan:
konstverket Giftkusten. Årets ambassadör i Sundsvall, Tove Gulliksson, bidrog med detta verk till KlimatSalongen 2020 på Sörmlands museum. Tunnorna representerar de 80.000 tunnor fyllda med gift som vilar i Bottniska viken. Dessa kunde adopteras av besökare för 200 kr st, där insamlingen gick till WWFs öronmärkta till Östersjöprojekt:Riktlinjer om Coronaviruset:
Klimatsalongens arrangemang följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
Läs mer här


OM
TOVE

GULLIKSSON

Målet med mitt arbete är ALLTID att väcka tankar
om min egen inverkan
och liv i denna industriellt präglade samtid


Konstnären som arrangerar KlimatSalongen i Sundsvall
har ställt ut på bägge de föregående utställningarna 2019 och 2020.

Senast på Sörmlands Museum var hennes verk Giftkusten ett av de mest uppmärksammade, där de rostiga tunnorna låg på sand på Sörmlands museums vita rena golv!

Hemsida: www. tovegulliksson.com


Tove Gulliksson har många och starka engagemang:

"Mitt eget skapande är medvetet, allt som oftast lokalproducerat, med material från platsen, utgörs av samarbeten med andra, både konstnärer och personer som tycker att de sysslar med annat, med ämnen hämtade från platsen där vi bor. Just nu är jag extra intresserad av föroreningar orsakade av oss människor här i regionen och vad vi själva kan göra för att läka platsen."


"Skapandet kretsar ofta kring de lokala ekosystemen och det samhälleligt mellanmänskliga".


"Mitt namn är Tove Gulliksson och jag är född och uppvuxen i Sundsvall där jag också numera lever och bor, efter några avstickare kors och tvärs. Här har jag utbildat mig till designer vid Mittuniversitetet och här har jag startat två företag (och lagt ner dem igen).

Sedan några år tillbaka har jag intresserat mig allt mer för hållbarhet och miljö, i kombination med konst och kultur. Jag tänker ofta på att det är kultur som ger en plats sitt liv (och i kulturen ingår vi ju alla, våra olika språk, alla uttryck, samvaro osv). Precis som kulturen ger liv i yoghurten! 


Jag eftersträvar att kunna jobba heltid med att skapa tid och utrymme att konstnärligt arbeta med att lyfta de allt mer pressande och kritiska frågorna om ekosystemkrisen vi har både lokalt, nationellt och globalt.

Platsens själ är en viktig inspirationskälla
för skapandet.


Jag arbetar mycket med återbruk och använder ofta mitt kontaktnät och media som konstnärlig resurs för insamling av idéer, material och inkluderande/relationsskapande kring frågorna jag arbetar med.

I slutänden är målet med mitt arbete ALLTID att väcka tankar om min egen inverkan och liv i denna industriellt präglade samtid."Utställningen KlimatsSalongen Närproducerad i Sundsvall visas i Contain, i Sundsvalls inre hamn 14-17 oktober.


.  .  .
Några av de galet
begåvade och generösa konstnärer som donerade 
sina arbeten 2019 och 2020 i Nyköping: